VolksRepubliek is opgericht om een socialistische kijk op de wereld te bieden. VolksRepubliek is daarmee een stem die niet of bijna niet gehoord wordt in de reguliere media.

We plaatsen perspectieven en analyses waarvan we hopen dat zij ons lezerspubliek de wereld beter laten begrijpen.

We zien journalistiek als de eenvoudige taak om de waarheid te schrijven door de juiste vragen te stellen. Belangrijk, want uiteindelijk is De Waarheid een onmisbaar element in een goed functionerende democratie. En wie socialisme predikt, predikt democratie: van en voor de werkende klasse. Daarom: VolksRepubliek.com